Referenties

Enkele weken na de uitvaart stuur ik de families die ik heb mogen bijstaan bij de uitvaart van hun dierbare een enquêteformulier. Door hun tips en tops kan ik nog steeds leren en hierdoor de kwaliteit hoog houden.

[RICH_REVIEWS_SHOW num=”all”]